01 Volledige intrekking en permanente opheffing van de Uitleveringswet
02 Intrekken van de omschrijving van "rellen" van de demonstraties tot dusver
03 Vrijlaten van alle aangehouden demonstranten en ontslag van strafvervolging
04 Een onafhankelijk onderzoek naar verondersteld politiegeweld
05 Algemeen kiesrecht voor de positie van Directeur en Wetgevende Raad

Geboren worden in onzekere tijden brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee

Democratische Beweging Hong Kong 2019

Vijf Eisen, Niet Eén Minder

Tijdlijn van gebeurtenissen